All posts in: Chữ và Số

Ỏ lứa tuổi các em bắt đầu những nét vẽ nguệch ngoạc – những nét tô mờ nhạt đầu tiên cũng là lúc các em bắt đầu nhận biết con các con số và chữ cái. Dù chỉ là nhận dạng hay đọc đúng cũng là một khởi đầu của một thiên tài, mà nơi bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.