Bộ tranh: Chữ số

Bộ sưu tầm đầy đủ các hình và tranh tô màu chữ số từ 1 tới 10 dành cho các bé tuổi mẫu giáo mầm non tập tô và làm quen với các các số và học đếm từ 1 đến 10 gồm 2 chủ đề: tranh tô màu chữ số tiếng Việt, tranh tô màu chữ số tiếng Anh.