367 Views
Chức năng bình luận bị tắt ở Hình tô màu chú lừa trong phim hoạt hình Eeyore Disney

Hình tô màu chú lừa trong phim hoạt hình Eeyore Disney

Written by

Eeyore là một nhân vật trong các cuốn sách Winnie-the-Pooh của A. A. Milne. Anh ta thường có đặc điểm là một con lừa nhồi bông màu xám bi quan, ảm đạm, chán nản, già nua, là bạn của nhân vật tiêu đề, Winnie-the-Pooh.

Eeyore Disney Cartoon Với Flowers Coloring Sheets; Phim kiểu dáng Eeyore Disney với hoa màu; Eeyore Disney Phim hoạt hình Hoa màu Sheets Sheets(Eeyore Disney Cartoon With Flowers Coloring Sheets)